Thursday, September 19, 2013

Zulfe bhi aapki

Zulfe bhi aapki
Lub bhi aapke
Aada bhi aapki
hamari zindagi bhi aap
Hamara kya hai aur kuch nahi
Sirf aap hi aap

No comments:

Post a Comment